Search
Close this search box.

5 prednosti korištenja sintetičkih vlakana

Tabela saržaja

Potreba za inovacijama dovela je do zamjene tradicionalnih čeličnih ojačanja betona sintetičkim vlaknima. Ta revolucionarna transformacija betonskih konstrukcija i prelazak na inovativna rješenja, kao i karakteristike mikro i makro sintetičkih vlakana detaljno su opisana ovdje. No, najčešće postavljeno pitanje našem stručnom timu prilikom savjetovanja jeste: “Koje su to prednosti korištenja sintetičkih vlakana?”.

Stoga, odlučili smo sumirati ih u 5 ključnih:

  1. Otpornost na koroziju i hemikalije

Za razliku od čelika, sintetička vlakna ne korodiraju. Ova otpornost na koroziju, osigurava dugotrajnost armiranog betona, posebno u okruženjima sklonim vlažnosti i izloženosti agresivnim hemikalijama, što rezultira dužim vijekom trajanja same konstrukcije.

Čelična vlakna korodiraju i ostavljaju fleke na površini
  1. Smanjena težina, lakše rukovanje i ekonomičnost

Sintetička vlakna općenito su lakša od čelične mreže i vlakana, čime se pojednostavljuje njihovo rukovanje tokom transporta, instalacije na gradilištu i samog procesa izgradnje. To doprinosi povećanoj efikasnosti, kao i značajnom smanjenu troškova. Efikasnost armiranja vlaknima, ogleda se i u eliminaciji ugradnje armature, smanjenju troškova logistike i skladištenja velikih količina čeličnih mreža ili vlakana, te manjih troškova održavanja betonskih elemenata zbog karakteristike otpornosti na koroziju. Navedene prednosti dovode do uštede i preko 30%, u komparaciji sa armaturnim mrežama.

  1. Ravnomjerna distribucija i 3D armiranje

Makro sintetička vlakna omogućavaju ravnomjerniju distribuciju kroz matricu betona, u komparaciji s čeličnom mrežom. Zahvaljujući ravnomjernoj distribuciji makro sintetičkih vlakana, efikasnost armiranja se unaprijeđuje, posebno u kontekstu sprječavanja širenja pukotina.

  1. Duktilnost i kontrola pukotina

Kao i makro sintetička vlakna, također i mikro sintetička vlakna doprinose poboljšanoj kontroli pukotina u betonu. Za razliku od običnog betona, sintetička vlakna prilikom pucanja betona apsorbiraju energiju, sprječavajući širenje pukotine, te pružajući rezidualnu čvrstoću nakon pucanja, kao i poboljšavajući ukupnu izdržljivost materijala.

  1. Lakše miješanje i integracija

Sintetička vlakna moguće je prethodno miješati izravno sa betonom, čime se eliminira potreba za dodatnim rukovanjem ili ugradnjom na gradilištu. Ovako olakšanom integracijom, pojednostavljuje se građevinski proces, te se smanjuje mogućnost grešaka tokom same ugradnje.

Kontakt podaci

Sjedište kompanije

Fibers Adria d.o.o. Tuzla
Turalibegova bb (PC Pasaž)
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina

Postani dio tima

Uvijek smo u potrazi za talentovanim pojedincima da se pridruže našem timu. Ako ste zainteresovani za karijeru u Fibers Adria, pošaljite svoj CV i propratno pismo!